lắp đặt camera tại sơn đồng hoài đức

Dự án lắp đặt camera giám sát với bốn mắt 1200sp của dahuadss tại xá sơn đồng hoài đức hà nội 

Mới đây camerabaotin đã hoàn thiên xong 4 măt cho nghệ nhân Nguyễn Hoàng Thông với các vị trí : 

--- Cổng trước 

--- Sân nhà 

--- Mái hiên nhà 

--- Đằng sau nhà